Montaż płyty warstwowej

Składowanie płyty warstwowej powinno odbywać się pod zadaszeniem chroniącym elementy przed działaniem warunków atmosferycznych. Jeśli nie jest to możliwe, płyty należy okrywać tekstylnymi plandekami. Należy unikać użytkowania folii z tworzywa sztucznego, ponieważ nie przepuszczają one powietrza, co prowadzić może do ich uszkodzenia poprzez zawilgocenie. Płyty warstwowe należy składować zachowując spadek wzdłuż linii bocznej płyt. Dzięki takiemu rozwiązaniu zgromadzona pomiędzy płytami woda będzie mogła swobodnie spływać.

Płyty warstwowe należy przechowywać na równym oraz zrównoważonym podłożu. Nie zaleca się składowania jednego bloku płyt na drugim, gdyż może to być powodem powstawania wgnieceń oraz odbić.
Aby możliwy był montaż płyty warstwowej muszą być spełnione również warunki atmosferyczne. Prędkość wiatru nie może przekraczać 9 m/s, nie może towarzyszyć temu żaden opad, a także gęsta mgła. Dodatkowo, prace powinny zostać przerwane kiedy nadejdzie zmrok oraz temperatura otoczenia spadnie poniżej 4 stopni C.

Do czynności, jakie warto wykonać przed przystąpieniem do montażu płyt warstwowych należy przede wszystkim inspekcja konstrukcji, zwrócić należy uwagę na zgodność z założeniami projektu, jak również na wzmocnienia i podpory zwracając uwagę na wytyczne obciążeniowe. Zaleca się również skontrolowanie liniowości słupów i rygli konstrukcji ściennej, jak również prac wykonanych przy cokołach. Inspekcji podlegać powinny również narzędzia wykorzystywane podczas pracy.

Montaż płyty warstwowej powinien być poprzedzony zdjęciem całkowicie folii zabezpieczającej płyty. Folia powinno zostać zdemontowana maksymalnie 2 miesiące po zakupie. Jest to konieczne, aby zapobiec jej pękaniu, co skutecznie utrudnia jej późniejsze zrywanie. Nie należy również pozostawiać poderwanej folii, gdyż powoduje to naciekanie wody, powodując uszkodzenia na powierzchni płyty warstwowej.

Do cięcia płyt warstwowych nie należy stosować szlifierek kątowych. Niszczą one trwale powłokę antykorozyjną płyt. Najlepszą metodą cięcia płyty warstwowej jest wykorzystanie pilarki wyposażonej w brzeszczot drobnozębny. Można również użyć pilarki do metali, o ile wyposażona jest w precyzyjne prowadzenie.

Do łączenia poszczególnych płyt warstwowych należy wykorzystywać jedynie elementy łączne zalecane przez producenta danej płyty. Typ wykorzystywanego łącznika uzależniony jest między innymi od grubości płyty warstwowej oraz stawianej konstrukcji.
Jeśli projekt konstrukcji dachu przewiduje montaż świetlików dachowych lub łączenia płyt na długości, nachylenie dachu musi być większe nić 7%. Z kolei, w przypadku, gdy nie planuje się łączeń na długości płyt ani świetlików dachowych, wówczas nachylenie dachu nie może być mniejsze niż 5%.
Montaż płyty warstwowej na ścianie powinien być wykonywany przy pomocy dźwigu. Ręcznie można montować mniejsze i lżejsze elementy płyt warstwowych.

Montaż płyty warstwowej na dachu powinno być rozpoczęte od montażu łączników do płatwi poniżej kalenicy, a także przy okapie. Następnie odbywa się montaż pozostałych płyt do pozostałych płatwi (omijając przykalenicową). Płyt skrajne powinny być montowane trzema łącznikami, a pozostałem dwoma. Jednak zależy to od projektanta, który musi uwzględnić podatność konstrukcji na obciążenia.

Montaż płyty warstwowej wchodzi w skład bogatej oferty firmy Dach-Metal. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zagwarantować Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Realizacje


realizacje

Certyfikaty


certyfikaty