Montaż płyty obornickiej

Podczas składowania płyt obornickich powinno się zachować spadek wzdłuż krawędzi bocznej płyt, aby pozwolić swobodnie spływać nagromadzonej się wodzie.

Jeśli jest taka możliwość, płyty obornickie należy składować pod zadaszeniem chroniącym je przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jeśli konieczne jest składowanie ich pod gołym niebem, należy je prawidłowo zabezpieczyć poprzez okrycie ich tekstylnymi plandekami. Nie zaleca się stosowania folii z tworzywa sztucznego, gdyż nie przepuszcza ona powietrza i powoduje nagromadzenie się wilgoci pod powierzchnią, co z kolei może doprowadzić do trwałego uszkodzenia płyty obornickiej.
Płyty obornickie powinny być składowane na płaskim i stabilnym podłożu. Nie wolno dopuszczać do stawiania drugiego bloku płyt na innym. Może to skutkować powstaniem zniekształceń.

Montaż płyty obornickiej powinien odbywać się przy ściśle określonych warunkach atmosferycznych. Prace należy wstrzymać w momencie, gdy szybkość wiatru przekroczy 9 m/s, występować będą opady atmosferyczne, a także gęsta mgła. Prace nie powinny być również prowadzone po zmroku oraz w temperaturach niższych niż 4 stopnie C.

Zanim rozpoczniemy montaż płyty obornickiej, należy dokonać oględzin:
• konstrukcji pod względem zgodności z projektem,
• wzmocnień oraz podpór pod względem wytycznych dotyczących obciążeń statycznych,
• liniowości słupów oraz rygli konstrukcji ściennej,
• dokonanych prac przy cokołach i pozostałych pracach mokrych,
• narzędzi, jakie będą wymagane podczas pracy.

Przed dokonaniem montażu płyty obornickiej należy usunąć folię zabezpieczającą. Jeśli płyty są wcześniej składowane, folia musi zostać usunięta najpóźniej 2 miesiące od momentu zakupu. Pozwoli to uchronić ją przed pękaniem, co w następstwie może utrudnić jej usunięcie. Folię należy usunąć za jednym razem całkowicie. Nie należy zostawiać folii poderwanej, gdyż może to skutkować zawilgoceniem, a w efekcie uszkodzeniem płyty obornickiej.

Do przycinania płyty obornickiej należy wykorzystywać jedynie pilarek drobnozębnych, bądź pił tarczowych przeznaczonych do metalu – tylko jeśli są wyposażone w dokładny system prowadzenia. Zabrania się korzystania ze szlifierek kątowych, które niszczą warstwę antykorozyjną produktów.

Do montażu płyty obornickiej należy używać wyłącznie elementów łącznych zalecanych przez producenta. Typ łącznika zależny jest od grubości oraz rodzaju konstrukcji nośnej płyty obornickiej.

Nachylenie dachu powinno wynosić więcej niż 5% w przypadku konstrukcji, gdzie montaż płyty obornickiej wykonywany jest bez łączeń na długości i świetlików dachowych. W przypadku projektu obejmującego łączenie płyt na długości lub montażu świetlików dachowych, nachylenie dachu nie może być mniejsze niż 7%.

Montaż płyty obornickiej dachowej rozpoczynamy od przymocowania łączników do płatwi poniżej kalenicy, przy okapie oraz do pozostałych płatwi (poza przykalenicowej). Płyty skrajne przymocowywane są do płatwi trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty. Płyty pośrednie montowane są do konstrukcji dwoma łącznikami. Ostateczną ilość łączników określa projektant konstrukcji, opierając się na przeznaczeniu konstrukcji i podatności na obciążenia.

Montaż płyty obornickiej ściennej najlepiej jest wykonywać w asyście dźwigu. Jednak mniejsze (lub lżejsze) panele można montować ręcznie.

Dach-Metal oferuje Państwu kompleksowy montaż płyty obornickiej. Dzięki temu nie muszą Państwo martwić się o bezpieczny i trwały montaż elementów poszycia dachu lub ściany.

Realizacje


realizacje

Certyfikaty


certyfikaty