Montaż konstrukcji stalowych

Montaż konstrukcji stalowych kończy budowę obiektu i w dużej części jest wykonywany przez specjalistyczne maszyny budowlane. Ludzie jedynie przygotowują elementy i pełnią funkcje pomocnicze oraz uzupełniające. Mimo to, osoby zaangażowane w prace montażowe narażone są na bezpośrednie niebezpieczeństwo. Należy zatem pamiętać o zasad postępowania podczas montażu konstrukcji stalowych.

Prace powinny odbywać się pod kierownictwem doświadczonych budowniczych dysponujących odpowiednim przeszkoleniem z zakresu BHP. Grupa budowniczych powinna składać się z wielu osób, między innymi:
– operator maszyny montażowej z uprawnieniami do obsługi danej maszyny,
– sygnalista, którego charakterystycznymi elementami są wyróżniające się kamizelka oraz hełm, do jego sygnałów musi stosować się operator maszyny,
– zespół hakowy, którego zadaniem jest odpowiednie podwieszanie i nakierowywanie poszczególnych elementów konstrukcji stalowych,
– co najmniej dwuosobowy zespół montażowy, którego zadaniem jest montaż elementów zgodnie z założeniami planu,
– co najmniej dwuosobowy zespół łączeniowy, składający się ze spawacza, nitera oraz montera, który będzie finalizował montaż konstrukcji stalowych.

Jeśli to tylko możliwe, należy łączyć elementy w możliwie największe komponenty na placu składowania. Pozwoli to wyeliminować ryzyko upadku osób montujących oraz przedmiotów z dużych wysokości.
Przed rozpoczęciem podnoszenia poszczególnych elementów konstrukcji stalowych należy upewnić się, że zostały one w poprawny sposób zabezpieczone. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy dany element nie ma możliwości przemieszczania się i czy jest wystarczająco stabilny.

Haki oraz zawiesia powinny spełniać obowiązujące normy przewidziane przez przepisy, a także mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.
Dopuszczalne obciążenie zawiesi powinno być uzależnione od kąta wierzchołkowego pomiędzy poszczególnymi cięgnami: dla 45 stopni jest to 90% obciążenia, dla 90 stopni – 70%, a dla 120 stopni – 50%.

Przed rozpoczęciem procesu podnoszenia poszczególnych elementów konstrukcji stalowej, należy unieść dany element na wysokość pół metra, co pozwoli ocenić sprawność działania żurawia, zawiesi oraz zaczepów.
Po upewnieniu się, że wszystkie elementy nośne są zabezpieczone oraz że nikt nie przebywa w strefie niebezpiecznej, sygnalista może dać sygnał operatorowi do podnoszenia konstrukcji stalowej.

Montażyści nie mogą zbliżać się do podnoszonych elementów wcześniej niż te znajdą się przynajmniej pół metra nad podłożem.
Wszelki sprzęt oraz materiały pomocnicze powinny znajdować się w miejscu dostępnym, ale nie utrudniającym pracownikom poruszanie się. Należy również zabezpieczyć je przed upadkiem z wysokości.

Podczas montażu stężeń montażowych, robót spawalniczych, odłączania elementów nośnych, czy też łączenia styków należy wykorzystywać pomosty montażowe bądź drabiny rozstawne.

Poszczególne komponenty konstrukcji stalowej można odczepić od podwieszeń dopiero po upewnieniu się, że uzyskały one wystarczającą stabilność mocowań bądź zamontowano stabilizację montażową dającą stateczność elementu, jak i całej konstrukcji.
Wykonując prace po zmierzchu, lub w godzinach wieczornych, należy pamiętać o zapewnieniu równomiernego oświetlenia pozbawionego ostrych cieni oraz olśnieni.

Montaż konstrukcji stalowych jest procesem bardzo złożonym, co nie znaczy, że bardzo czasochłonnym. Korzystając z usług firmy Dach-Metal mają Państwo gwarancję szybkiego oraz bezpiecznego montażu solidnych konstrukcji stalowych.

Realizacje


realizacje

Certyfikaty


certyfikaty