Montaż blachy

Blachy płaskie należy przechowywać niebezpośrednio na podłożu. Jeśli nie są przechowywane w oryginalnych opakowaniach, należy ułożyć je na drewnianych klockach rozstawionych w odstępach 1 metra lub na drewnianych paletach. Elementy blaszane można przechowywać poza budynkiem, o ile zostaną one zamontowane w przeciągu miesiąca. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, należy przechowywać je pod zadaszeniem chroniącym je przed opadami i innymi czynnikami atmosferycznymi.
Montaż blachy wiąże się z pewnym ryzykiem – prace prowadzone są na wysokościach. Należy zatem zadbać o bezpieczeństwo poprzez używanie odzieży ochronnej oraz dodatkowych zabezpieczeń w postaci liny asekuracyjnej oraz kasku chroniącego głowę, a także obuwia z miękką podeszwą.

Montaż blachy płaskiej powinien odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. Musi być ono przede wszystkim dokładnie szczelne. Dach z kolei powinien mieć nachylenie większe niż 14 stopni.

Podczas montażu blachy używaj stołu, na którym będzie można w każdej chwili dociąć blachę do pożądanych wymiarów. Do cięcia blachy nigdy nie używaj szlifierki kątowej. W tym celi lepiej skorzystać z nożyc do blachy lub nożyc elektrycznych. Pozwoli to zapobiec powstawaniu odprysków na powierzchni tym samym wydłużając żywotność pokrycia dachowego.

Montaż blachy zawsze należy rozpoczynać od prawej strony dachu. Przy czym należy pamiętać, aby ze względów estetycznych ocenić, czy należy przyciąć pierwszy arkusz do wymiarów ostatniego.

Pierwszy element poszycia dachowego powinien znaleźć się przy desce czołowej, wzdłuż linii okapu. Każde kolejne łaty zaleca się montować w odstępach 250-300 mm od prawej do lewej strony dachu. Arkusze blachy montuje się na zakładkę prostopadle do linii okapu. Rozmiar łat zależny jest od dystansem dzielącym krokwie, jak również pomiędzy łatami. Charakterystyczne jest to dla konkretnego modelu blachy płaskiej.

Montaż blachy powinno wykonywać się przy pomocy właściwych mocowań. Z reguły stosuje się dwa typy wkrętów. LBSV15 stosowany jest do montażu lewej zakładki blachy. Drugim typem jest LBS 4,8×20, który wykorzystuje się do montażu blachy na zewnętrznych krawędziach dachu. Za krawędź dachu uważa się powierzchnię znajdującą się do 1,5 metra od krawędzi dachu. Dodatkowym typem wkrętu jest LBS 4,8×35, który montowany jest jako łączenie blach z konstrukcją drewnianą.

Planując montaż blachy płaskiej na dachu należy uwzględnić kominy istniejące na dachu. Zalecamy skorzystać z fachowych usług dekarskich przy wykańczaniu dachu wokół komina. Pozwoli to zagwarantować pełną szczelność, a także estetyczny i profesjonalny montaż.

Po zamontowaniu wszystkich łat blachy należy zabezpieczyć szczyt dachu blachą kalenicową. Po zakończonej pracy pamiętajmy o uporządkowaniu dachu i sprawdzeniu czy nie znalazły się na dachu elementy, które mogłyby uszkodzić pokrycie dachu.

Konserwację dachu należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Polegać ona powinna na usunięciu zaległych liści oraz zanieczyszczeń, tak aby woda miała możliwość ujścia. Wszelkie uszkodzenia powierzchniowe należy natychmiast usuwać farbą zaprawkową. Jeśli uszkodzenie jest duże lub nie można go usunąć, należy wymienić poszycie dachu. W tym celu polecamy skontaktować się z producentem blachy płaskiej.

Realizacje


realizacje

Certyfikaty


certyfikaty