Montaż blachy trapezowej

Blachy powinno się składować w suchym i czystym miejscu. Należy unikać substancji żrących i powodujących korozję w warunkach cieplnych powyżej 0°C.

Budowa konstrukcji powinna dawać możliwość bezproblemowego usuwania wody.

Zamontowanie elementów blaszanych powinno odbyć się nie później niż 3 miesiące od dnia zakupu, przy właściwych warunkach przechowywania.

Zalecane jest stosowanie zakładów blach trapezowych w sposób podwójny lub pojedynczy, zgodnie z przeważającym kierunkiem wiejących wiatrów.

Kiedy dach ma spad mniejszy niż 14°, wówczas należy zastosować na łączeniach blach specjalne uszczelki wykonane z gumy neoprenowej. Odstępy pomiędzy podparciami blachy trapezowej powinny być naznaczone w wykonanym wcześniej projekcie technicznym.

Do przymocowania blach trapezowych użyte powinny zostać wkręty samowiercące o wymiarach 4,8×35 lub 4,8×19 mm z uszczelką EPDM, odporną na wahania temperatury i oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. Do montażu używamy wiertarki z płynną zmianą mocy. Wkręt stosujemy w dolnej fali trapezu, w ilościach 6-7 sztuk/m2 blachy.

Fragmenty blachy należy układać pod kątem prostym do krokwi. Blachy montowane na ścianie montować zaleca się od dołu do góry.

Zaraz po zakończeniu montażu, należy zerwać ochronną warstwę folii.

Proces montowania części dachu wykonanych z blachy trapezowej powinien odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną przygotowaną dla danego przedsięwzięcia, uwzględniając przy tym przepisy techniczno-prawne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 ( Dział VIII Rozdz. 4 § 315 ÷ § 319).

Każde mechaniczne uszkodzenie blachy pokrywamy lakierem wyprawkowym. Do procesu cięcia blachy pokrytej lakierem i ocynkowanej, nie jest zalecane używanie szlifierek kątowych. Użycie jej powoduje uszkodzenie lakieru przez rozgrzane opiłki metalu, co prowadzić może do powstawania korozji. Kiedy wszystkie prace dekarskie zostaną zakończone, należy oczyścić teren robót i zutylizować wszystkie pozostałe odpady metalowe, aby zniwelować zagrożenie uszkodzenia pokrycia dachu.

Realizacje


realizacje

Certyfikaty


certyfikaty