Montaż blachodachówki

Instrukcja montażu blachodachówki:

Blachy powinny być przechowywane w suchych i wolnych od zanieczyszczeń warunkach. Należy unikać kontaktu z substancjami żrącymi oraz powodujących korozję w warunkach cieplnych powyżej 0°C.

Budowa konstrukcji gwarantować powinna bezproblemowe usuwanie wody. Zamontowanie blach powinno odbyć się nie później niż 3 miesiące od dnia zakupu, biorąc pod uwagę właściwych warunków przechowywania.

Kiedy dach pokrywany jest blachodachówką, powinien on mieć nachylenie przynajmniej 14°.

Arkusze blachy kładzione powinny być na łatach drewnianych, a odległość pomiędzy łatami wynosić powinna 350 mm.

Zanim rozpoczniemy proces montażu, wybrać powinniśmy kierunek kładzenia arkuszy, zalecany, choć niekonieczny, kierunek montażu to od lewej do prawej.

Blachodachówkę montujemy rzędowo od okapu do kalenicy. Montaż blachodachówki powinien odbywać się pod kątem prostym do krokwi. Istotne jest, aby pierwszy szereg arkuszy kładziony był pod poprawnym kątem do okapu.

Po początkowym zamontowaniu pierwszego z arkuszy, kolejne układa się pod poprzedni, sprawdzając jednocześnie ich ułożenie względem okapu. Szczególną uwagę należy zwrócić na perfekcyjne połączenie arkuszy na zakładzie wzdłużnym i przetłoczeniach blachodachówki. Blachy montowane na ścianie zaleca się montować począwszy od dołu kierując się ku górze.

Proces montowania części dachu wykonanych z blachodachówki powinien odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną przygotowaną dla danego przedsięwzięcia, uwzględniając przy tym przepisy techniczno-prawne wynikające z Rozporządzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 ( Dział VIII Rozdz. 4 § 315 ÷ § 319).

Do przymocowania blachodachówki użyte powinny zostać wkręty samowiercące o wymiarach 4,8×35 lub 4,8×19 mm z uszczelką EPDM, odporną na wahania temperatury i oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego. Do montażu używamy wiertarki z płynną zmianą mocy. Wkręt stosujemy w co drugiej dolnej fali blachy, w ilościach 7-8 sztuk/m2 blachy.

Arkusze przykręcone powinny zostać w każdej fali w miejscach takich jak: okap, gąsior,wiatrownica, rynna koszowa, a także we wszystkich szeregach blachy na bocznej nakładającej się krawędzi. Wzdłuż całej kalenicy i okapu zaleca się stosowanie specjalnych uszczelek. W momencie zakupu blachodachówki, należy upewnić się, że blacha jest przedłużona o jedno przetłoczenie w miejscach komina lub okna dachowego. Każde uszkodzenie mechaniczne blachy zabezpieczyć należy lakierem wyprawkowym.

Nie należy używać szlifierek kątowych do cięcia blachy pokrytej lakierem i ocynkowanej. Rozgrzane opiłki metalu niszczą lakier, co prowadzić może do postawania korozji. Kiedy wszelkie prace dekarskie zostaną zakończone, dach należy oczyścić z pozostałości po czynnościach związanych z montażem. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń pokrycia dachu.

Kiedy montaż blachodachówki został zakończony, należy zerwać folię zabezpieczającą powłokę lakiery blachy.

Realizacje


realizacje

Certyfikaty


certyfikaty